14/10 Ordet och musiken+Höstmöte

14/10 håller Eva-Lena Bard och Heinz Richard sin föreläsning om ”Ordet och musiken”,

i anslutning till detta kommer vi även ha höstmöte i DFF.
Dalarnas Författarförbund bjuder på fika efter mötet.

Plats: Klassrummet, Lillgården, Fornby folkhögskola, Borlänge
Tid: ca. 12-14

2017-09-28 | Aktuellt | 0 Kommentarer

Skriv en kommentar