24/3 Årsmöte

KALLELSE

24/3-2018 Årsmöte

Plats: Falu Bibliotek

Tid: ca. 12:00-14:00

 

Dagordning


§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av Ordförande
§ 3 Val av sekreterare
§ 4 Val av justerare
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Fråga om stämmans behöriga utlysande
§ 7 Verksamhetsberättelse 2017
§ 8 Ekonomisk berättelse
§ 9 Revisionsberättelse
§ 10 Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen
§ 11 Val av styrelse till kommande år
§ 12 Val av revisor
§ 13 val av valberedning
§ 14 Fastställande av årsavgift
§14 Verksamhetsplan 2018
§ 15 Övriga frågor
§ 16 Mötet avslutas

 

Arrangemang: William C. Woxlin & Matilda Blomquist ”Om dikter”

Varmt välkomna

2018-02-27 | Aktuellt | 0 Kommentarer

Skriv en kommentar