Årsmöte 2017

Tack för ett trevligt årsmöte i söndags.

Den nya styrelsen består av:

William C. Woxlin, ordförande
Eva-Lena Bard
Jan Wolf-Watz
Matilda Blomquist
Heinz Richard

Suppleant: Eva Lundqvist

 

Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen 2015:
William C. Woxlin ordförande
Olle Vejde Ordinarie ledamot och kassör
Eva-Lena Bard Ordinarie ledamot
Jan Wolf-Watz Ordinarie ledamot
Heinz Richard Ordinarie ledamot
Eva Lundqvist Ordinarie ledamot
Marie Forsberg Ordinarie ledamot
Christina Börjesson Suppleant

Revisor och ersättare är:
Hans Eskilsson revisor
Jon Nilsson ersättare

Som valberedning utsågs styrelsen

Under året har Ulla Hannelius ombesörjt föreningens medlemsregister. Denna insats tackar vi henne särskilt för.

 

Årsmöte
Den 28 mars 2015 hölls årsmötet på Fornby Folkhögskola i Borlänge. Sedvanliga förhandlingar hölls. I samband med årsmötet bjöds på ett kortare arrangemang.

Höstmöte
Höstmötet hölls 30:e oktober på Fornby Folkhögskola, Borlänge. Efter förhandlingarna bjöd föreningen på sedvanlig förtäring.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt god.

Dalapennan
Dalapennan har utkommit med fyra nummer under året. Ljungbergsgymnasiet i Borlänge har tryckt tidningen. Redaktör är William C. Woxlin. Korrekturläsning har ombesörjts av Gärd Ojon, styrelsen tackar för nedlagt arbete.

Bokmässan i Falun
Under mars hölls en bokmässa i Falun vid Dalarnas museum. Dalarnas Författarförbund medverkade genom att medlemmar stod och sålde sina egna böcker.

Novelltävlingen
2016 slutfördes novelltävlingen för gymnasieungdomar i Dalarna. Fyra gymnasier från Borlänge och Falun deltog och en jury med medlemmar från Dalarnas Författarförbund medverkade. Pristagarna var: Linnea Sundin med novellen ”Blå” (1:a pris). Emma Sjölander med novellen ”Spelet” (2:a pris) och Nina Kaufmann med novellen ”Olikfärgade strumpor” (3:e pris).

Litteraturens Hus

Den ideella Litteraturens hus har påbörjat sin verksamhet och Dalarnas Författarförbund har följt utvecklingen i hopp om att kunna nyta kontakter och arrangera gemensamma evenemang. Lena Kallenberg sitter som ordförande.

Antologin
2016 färdigställdes vår nionde antologi ”Dalaröster IX Mötet”. Den innehöll 21 medverkande författare: Christina Börjesson, Eva-Lena Bard, Sara Ekman, Ann-Britt Fjellman, Pricken Granit, Ulla Hannelius, Ingela Johansson, Ewa Kohlström, Ylva Norlin, Gärd Ojon, Heinz Richard, Satu Sandström, Tommy Söderlind, Christina Berntsson, Eva Lundquist, Jan Wolf-Watz, Dagmar Måntelius, Vera Sollerman, Eva Ermenez, Matilda Blomquist & William C. Woxlin

Projekt
Året har karaktäriserats av framåtblickande verksamhet. Vi i styrelsen har studerat och diskuterat hur DFF ska verka inom det litteraturlandskap som råder. Under året har Länsbibliotek Dalarna utfört en kartläggning kring litteraturen som konstform. Där medverkar Dalarnas Författarförbunds medlemmar i en enkät och ordförande William C. Woxlin satt med i referensgruppen.

Vi har även börjat planera ett program för Dalarnas Författarförbund som sträcker dig över ett halvår, där tanken är att erbjuda kurser inom ett visst tema och bjuda in författare som föreläsare. Detta program presenteras senare under 2017.

 

DFF var år 2016 medlem i:
Dalarnas Folkrörelsearkiv
Liv i Sverige
Litteraturens Hus i Dalarna

 

Medlemmar
Vid årets utgång hade DFF ca. 90 medlemmar. Vid ingången av året fanns 99 medlemmar,

 

Slutord
Sammantaget innebär detta att Dalarnas Författarförbund står inför en ny tid där vi behöver få in yngre förmågor i vår förening. Dock måste vi sondera terrängen. Dels efter nya medlemmar men också efter den yngre generationens behov av att ha en plattform att uttrycka sig i text. Vad som var vedertaget igår kanske inte är vedertaget idag och Dalarnas Författarförbund måste vara med i utvecklingen för att föreningen ska fortsätta vara en del av Dalarnas litteraturliv både för äldre men även för yngre.

 

PROGRAMPUNKTER 2017

19/3 Skrivarstuga för nybörjare med korta skrivövningar

21/4 Att skriva poesi (INSTÄLLT)

21/5 Att skriva sin släkthistoria

 

Mer information kommer

2017-03-22 | Aktuellt | 0 Kommentarer

Skriv en kommentar