Dalapennan 3/2018

Läs nya Dalapennan här:

dalapennan 3/18

 

Komplettering/rättelse
Tommy Söderlinds efternamn föll bort av misstag vid medlemsporträttet av honom i Dalapennan nr 3, 2018.

2018-10-30 | Aktuellt | 0 Kommentarer

Skriv en kommentar