Dalapennan 4/2017

Klicka här: dp42016

 

Errata: I den tryckta versionen av Dalapennan 4/2017 så börjar dikten av Matilda Blomquist på sid. 20 med orden: ”Julen förflyter”.

2017-12-28 | Aktuellt | 0 Kommentarer

Skriv en kommentar