Dalapennan

Dalapennan – vår medlemstidning som utkommer fyra gånger per år. Den är medlemmarnas eget forum för publicering av de egna texterna. Tidningen ger också information om litterära händelser och berättar om aktiviteter där föreningens medlemmar medverkar. Alla medlemmar publiceras i Dalapennan utan urval och i tur och ordning.

Redaktör

William C. Woxlin

Bidrag till tidningen

Bidrag till tidningen sänds till Jan Wolf-Watz: kreotiz@gmail.com som vidarebefordrar.

Den som inte kan skicka sina bidrag via mail sänder dem till Ulla Hannelius Harry Blombergsgatan 4 784 61 Borlänge Adressändringar skickas också till Ulla Hannelius som håller i medlemslistan. E-postadress: paulla.hannelius@glocalnet.net, postadress: se ovan.