Dalapennan

 

Dalapennan – vår medlemstidning som utkommer fyra gånger per år. Den är medlemmarnas eget forum för publicering av de egna texterna. Tidningen ger också information om litterära händelser och berättar om aktiviteter där föreningens medlemmar medverkar. Alla medlemmar publiceras i Dalapennan utan urval och i tur och ordning.

Redaktör

Eva-Lena Bard

Bidrag till tidningen

Bidrag till tidningen sänds till dalapennan@gmail.com

Den som inte kan skicka sina bidrag via mail sänder dem till Ulla Hannelius Harry Blombergsgatan 4 784 61 Borlänge

Adressändringar skickas till Matilda Blomquist på blamquist@gmail.com