Manusstopp och utgivning

Manusstopp för Dalapennan 3/2018 är 28 september 2018

Under 2018 kommer Dalapennan genomgå en större formatförändring vilket gör att nummer kommer att bli uppskjutna.