Höstmöte 14/10

Höstmöte

Plats: Lillgården, Fornby, Borlänge

Tid: 12:00

 

Arrangemang: ”Ordet och musiken” Eva Lena Bard & Heinz Richard

Dalarnas Författarförbund bjuder på fika efter mötet.

 

(Preliminär) Dagordning för höstmötet

  • 1 Mötet öppnas
  • 2 Val av ordförande för mötet
  • 3 Sekreterare för mötet utses
  • 4 Justerare för mötet utses
  • 5 Godkännande av dagordning och stämmans behöriga utlysande
  • 6 Ekonomirapport
  • 7 Samtal och idéer kring vår verksamhet
  • 8 Övriga frågor
  • 9 Mötet avslutas

2017-09-26 | Aktuellt | 0 Kommentarer

Skriv en kommentar