Höstmöte 28/10

HÖSTMÖTE
söndag 28:e oktober 2018, kl. 13:00

Lokal: Fornby Folkhögskola, Storstugan.

Dagordning för höstmötet

  • 1 Mötet öppnas
  • 2 Val av ordförande för mötet
  • 3 Sekreterare för mötet utses
  • 4 Justerare för mötet utses
  • 5 Godkännande av dagordning och stämmans behöriga utlysande
  • 6 Ekonomirapport
  • 8 Information och verksamhet 2018-2019
  • 10 Övriga frågor
  • 11 Mötet avslutas

Efter mötet bjuder DFF på kaffe/te med tilltugg.
Medtag gärna egna böcker och dikter, tipsa om böcker på gång.

Arrangemang: Boksläpp av Eva-Lena Bards diktsamling ”Och livet kom emot mig…”

Välkomna!

2018-10-03 | Aktuellt | 0 Kommentarer

Skriv en kommentar