Lyrikserien år 1964 – 2018

Dalarnas Författarförbunds Lyrikserie utkom ursprungligen mellan åren 1964 och 1990.

I samband med att författarförbundet år 2011 firade sitt 50 årsjubileum beslutade styrelsen att utgivningen av Lyrikserien skulle återupptas från och med samma år med 2-4 nummer per år, i den mån det är möjligt. Medlemmarna skulle erhålla ett exemplar av Lyrikhäftet gratis.

Ordförande William C. Woxlin håller i trådarna för utgivningen.

Äldre nummer av Lyrikserien kan sökas i Dalasamlingarna på biblioteken.

 

Tidigare utgåvor i ”Dalarnas Författarförbunds Lyrikserie”:
1. Georg Andersson – Bakom mörka kopparslantar (1964)
2. Allan Bengtson – Hälsning till fåglarna (1964)
3. Margot Sachitzki – Månstenar (1964)
4. Ingeborg von Baltenau – Bittermandel och odört (1964)
5. Ingegerd Gäwerth – Rymdfåglar (1970)
6. K. Edvin Lindström – Ego (1970)
7. Anders Westerlund – Spis (1970)
8. Hildur Forsmark – Näckrosen (1970)
9. Hans Collin – Visor ur sagan om Jesper och Lotta på landet (1971)
10. Hans Bing – Bilder (1972)
11. Antologi – Dikter i Dalom (1973)
12. Antologi – Ljus och förhängen (1975)
13. Anders Westerlund – Koverser (1982)
14. Erik Yvell – Färdkost (1983)
15. Hildur Forsmark – Tallarnas sus (1984)
16. Ingegerd Gäwerth & Lennart Sjöberg – Styckevis och delt (1984)
17. Arne Persson – Inom horisonten (1985)
18. Erik Yvell – Brukspoesi (1986)
19. Karin Hervor – I timmerland (1990)
20. William C. Woxlin – Livsindustriverk (2011)
21. Pricken Granit – Två världar (2012)
22. Pia Wiman – Kalejdoskop (2012)
23. Victoria Törnqvist – Tillbakablickar (2013)
24. Kent Rytterbro – Skuggornas folk (2013)
25. Dagmar Måntelius – Att följa livet (2018)