Medlem

DFF har omkring 100 medlemmar fördelade på alla åldersgrupper från tonåringar uppåt.

Frågor om ditt medlemskap ställs till ordföranden William C. Woxlin info@williamcwoxlin.se   (se under fliken ”Bli medlem”).

Adressändringar anmäls till Ulla Hannelius paulla.hannelius@glocalnet.net som för närvarande håller Medlemslistan aktuell.

Information om årsavgift, bankgiro m.m. Se under Bli medlem.