Bli medlem

För att bli medlem, kontakta oss per e-mail eller personligen. Välkommen!

Medlemsavgiften är 200 kr/år. Ungdomar som inte fyllt 26 år betalar 75 kr/år. Avgiften betalas in på bankgiro 833-1241 i Swedbank.

Dalarnas Författarförbund är en allmännyttig ideell förening öppen för alla. Personer som stöder förbundets ändamål kan bli medlemmar. Ändamålen är att främja medlemmars och allmänhetens intresse för det skrivna ordet och för berättandet och öka olika litterära formers attraktionskraft genom kreativt samarbete med andra konstformer.  Även juridiska personer (kommuner, företag och andra sammanslutningar) kan bli medlemmar.

Enklast är att du via e-post kontaktar:
William C. Woxlin,

e-post: info@williamcwoxlin.se

 

Det går också bra att kontakta någon annan i styrelsen.