Stiernhielms bunke

 

Stiernhielms bunke

År 1968 instiftades på förslag av Rune Lindström ett kulturpris inom Dalarnas Författarförbund i form av en öresfond kallad ”Stiernhielms bunke”. Enbart ören fick läggas i bunken i samband med olika samlingar. Priset var ett rent hederspris och namngivet till minne av dalabördige Georg Stiernhielm (1598-1672), som kallats den svenska skaldekonstens fader.

Stiernhielms bunke är numera ett rent hederpris som tilldelas medlem inom Dalarnas Författarförbund i form av ett diplom.

 

Georg Stiernhielm skrev på hexameter. Hercules är titeln på ett långt epos han skrev 1658 och detta epos anses vara hans mest kända dikt. Den börjar:

HERCVLES arla stod hop een mårgon, i forsta sin wngdom,

fuller af ångst och twijk, huru han sitt lefuerne böria,

Skulle, der af han frögdh kunne winna med tijden och ärha,

I thet han så går i tankar och högsta bekymber.

 

Mottagare av Stiernhielms bunke:

Bland mottagarna av Stiernhielms Bunke kan nämnas:

Olle Svensson

Karl Lärka (1974)

Per Johannes (1975?)

Helfrid Öhberg (1976)

Hildur Forsmark (1977)

Erik Ahnland (1978)

Sandro Key-Åberg (1979)

Kjell Löwenadler (1980)

Edvard Gummerus (1981)

Birgit Bergkvist (1982)

Erik Yngström (1983)

Ingegerd Gäwerth (1984)

Bertil Schmidt (1989 el 1990)

Dagmar Måntelius (2007)

Olle Vejde (2011)

Heiner Täuber (2013)

Ulla Hannelius (2014)

 

 

Exempel på diplom

Stiernhielms bunke - diplom 2011