Styrelsen

Styrelsen 2018

William C. Woxlin
Eva-Lena Bard
Matilda Blomquist
Marie Forsberg
Peo Backström Sandblad
Andreas Holmström Wik
Jan Wolf-Watz, suppleant

 

 

Ordförande och kassör 2017 William C. Woxlin och Matilda Blomquist vid Årsmötet 2017

Ordförande och kassör 2017
William C. Woxlin och Matilda Blomquist vid Årsmötet 2017

Styrelsen 2017

William C Woxlin, ordf

Eva-Lena Bard

Jan Wolf-Watz

Matilda Blomquist, kassör

Heinz Richard

Eva Lundquist, suppleant

Eva Lundqvist har lämnat över ordförandeskapet i DFF till William C. Woxlin vid Årsmötet den 13 mars 2016

IMG_2848

Eva Lundqvist och William C. Woxlin (foto: Ulla Hannelius)

 

Eva Lundqvist avtackas av Olle Vejde med 37 rosor, en för varje månad som ordförande

Eva Lundqvist avtackas av Olle Vejde med 37 rosor, en för varje månad som ordförande

 

 

Nya styrelsen för 2016 konstituerar sig

Nya styrelsen för 2016 konstituerar sig (foto: Ulla Hannelius)

 

Styrelsen 2016

DFF styrelse för verksamhetsåret 2016 är:

William C. Woxlin ordförande

Olle Vejde Ordinarie ledamot och kassör

Eva-Lena Bard Ordinarie ledamot

Jan Wolf-Watz Ordinarie ledamot

Heinz Richard Ordinarie ledamot

Eva Lundqvist Ordinarie ledamot

Marie Forsberg Ordinarie ledamot

Christina Börjesson Suppleant

Revisor och ersättare är:

Hans Eskilsson revisor

Jon Nilsson ersättare

 

 

 

 

 

Styrelsen 2015

DFF:s nya styrelse Foto: Dagmar Måntelius

DFF:s nya styrelse
Foto: Dagmar Måntelius

Bildtext: Eva Lundqvist, Heinz Richard, Christina Börjesson, Mona Dalmats, Marie Forsberg och Olle Vejde

Styrelsens sammansättning

Eva Lundqvist, Ludvika, ordförande, Heinz Richard, Säter, vice ordförande, Olle Vejde, Borlänge, kassör.

Övriga ledamöter: Marie Forsberg, Falun, Mona Dalmats, Dala-Husby, William C. Woxlin, Borlänge, redaktör samt suppleanterna Ivan Ernlund, Borlänge, Christina Börjesson, Mora, Lennart Nyström, Ludvika.

Revisor: Hans Eskilsson, Säter, revisorssuppleant Jon Nilsson Bräkne-Hoby.

Valberedning: Svante Pedersson, Falun och Mona Dalmats, Dala-Husby.

 

Styrelsen 2014

DFF:s nya styrelse sammanträder direkt efter årsmötet 29.3.2014. Från vänster: Eva Lundqvist, ordf, Yvonne Hannelius, Ivan Ernlund, Mona Dalmats, Christina Börjesson, Heinz Richard, Marie Forsberg och William C Woxlin. På bilden saknas: Maria Björkroth, Olle Vejde, kassör, och Andrea Mauermann

DFF:s nya styrelse sammanträder direkt efter årsmötet 29.3.2014. Från vänster: Eva Lundqvist, ordf, Yvonne Hannelius, Ivan Ernlund, Mona Dalmats, Christina Börjesson, Heinz Richard, Marie Forsberg och William C Woxlin. På bilden saknas: Maria Björkroth, Olle Vejde, kassör, och Andrea Mauermann

Ordinarie

Eva Lundqvist, Ludvika – ordförande
Heinz Richard, Säter – vice ordförande
Olle Vejde, Borlänge – kassör
William C Woxlin, Borlänge – redaktör Dalapennan
Maria Björkroth,Borlänge
Mona Dalmats, Dala-Husby
Marie Forsberg, Falun

Suppleanter

Andrea Mauermann, Falun
Ivan Ernlund, Borlänge
Christina Börjesson, Mora
Yvonne Hannelius, Borlänge

Revisor och revisorssuppleant
Hans Eskilsson, Säter
Heiner Täuber, Svartsjö

Valberedning
Svante Pedersson, Falun, sammankallande
Heinz Richard, Säter

Styrelsen 2013

  • Eva Lundqvist, Ludvika – ordförande
  • Patricee Lagerberg, Borlänge – kassör
  • Heinz Richard, Säter – vice ordförande
  • Ulla Hannelius, Borlänge – sekreterare
  • Helena Hiltunen, Borlänge
  • William C. Woxlin, Borlänge
  • Maria Björkroth, Borlänge
  • Ivan Ernlund, Borlänge
  • Lennart Granlund, Borlänge
  • Andrea Lindmark, Dala-Järna

 

Eva Lundqvist (th) mottar ordförandeklubban och blomma av Ulla Hannelius

Eva Lundqvist (th) mottar ordförandeklubban och blomma av Ulla Hannelius 23.3.2013

Styrelsemötet den 23 februari 2013 kan du läsa om under Aktuellt.

Vid styrelsemötet 19 januari 2013 diskuterades bland annat rekryteringen av ny ordförande och förslag till val av ledamöter och suppleanter, liksom planeringen av årsmötet som hålls den 23 mars 2013 i Borlänge.

Från vänster: Sarah Nordh, Helena Liamani, Olle Vejde, Ulla Hannelius och Heinz Richard.

 

Styrelsen informerar från styrelsemötet 10/11 2012:

Vid styrelsemötet meddelades att DFF även för år 2013 tilldelats 10 000 kronor av en anonym givare till prispengar för anordnandet av en novelltävling för gymnasieungdomar i Borlänge.

DFF fick avslag på sin ansökan om medel ur Volvos jubileumsfond för utökning av tävlingen.

Styrelsen diskuterade möjligheterna att införa en del bidrag som insänts till Dalapennan även på hemsidan. Från och med år 2013 bör den som skickar in bidrag  till Dp samtidigt meddela om hon/han inte vill bli publicerad på hemsidan.

DFF har bokbord med försäljning av bl.a. Ordstorm och information om DFF på Julmarknaden i Borlänge Gammelgård 9/12 kl. 12-16.

Styrelsen beslutade efterlysa hjälp från medlemmarna när det gäller att hitta en ny ordförande och ett antal nya styrelsemedlemmar inför nästa årsmöte.  Vidare efterlyses intresset för att ställa upp som recensent av medlemsböcker, jurymedlem i novelltävlingen och vid eventuella arrangemang av olika slag där DFF kommer att medverka under 2013 (ex litteraturdagen, Brylla familjefestival, Ordival).

Informationsbroschyren om DFF ses över.

Stiernhielms bunke utdelas vid årsmötet 2013.

Ulla Hannelius

Foto: Dagmar Måntelius

Ordförandebyte 13.10 2012
Ulla Hannelius tar över efter Sofia Norgren