Press

Kontakt:

William C. Woxlin, ordf

info@williamcwoxlin.se

mailto:info@williamcwoxlin.se

 

Snabba fakta:

Föreningen grundades 1961 för kulturintresserade i Dalarna. Initiativet kom från ett antal författare i Malung.

Förste ordföranden var Gunnar Furuland

För medlemskap krävs endast anknytning till Dalarna.

Målsättningen i DFF är idag att inspirera, hjälpa och sporra varandra samt främja skrivintresset i Dalarna för både unga och äldre författare.

Medlemsantalet är ca 100

DFF ger ut en medlemstidning Dalapennan fyra gånger per år och en antologi, Dalaröster ungefär vart fjärde år.

DFF har anordnat t. ex. novelltävlingar för ungdomar, poesiaftnar, bokmässa, bokbord och föredrag om bokutgivning, m.m.

Dalarnas Författarförbunds logotyper:

Logotyper

 

Fotografier:

 

William C. Woxlin ordförande 2016-

William C. Woxlin
ordförande 2016-
Fotograf: Matilda Blomquist

 

 

Eva Lundqvist, DFF:s ordförande 2013-2015

Eva Lundqvist, DFF:s ordförande 2013-2015

 

 

Ulla Hannelius, ordförande 2012-2013

Ulla Hannelius, ordförande 2012-2013

Iréne Reenberg lämnar över ordförandeskapet till Sofia Norgren 2011

 

Heiner Täuber, fd kassör i DFF, som flyttat till Svartå, Värmland hösten 2012

Heiner Täuber, fd kassör i DFF, som flyttat till Svartå, Värmland hösten 2012

 

Stiernhielms bunke

Stiernhielms bunke

 

Novellprisvinnare och jury 2012

Novellprisvinnare och jury 2012

 

DFF:s Höstmöte 2012

DFF:s Höstmöte 2012